Každá mince má dvě strany. My na to nezapomínáme…


Rozšíření mobilních telefonů pro zefektivnÄ›ní komunikace pÅ™evážná vÄ›tÅ¡ina lidí vítá. ProÄ také ne! VždyÅ¥ je to velmi pohodlná a Äas spořící cesta, jak navázat v souvislosti se soukromým i pracovním jednáním optimální dialog na dálku. Konstrukce výhodnosti se vÅ¡ak zcela bortí v okamžiku, kdy si uvÄ›domíme, jakou zátěží jsou mobilní telefony a jejich zdroje vysílání pro lidský organismus. Elektromagnetické záření si pro své negativní příznaky zasluhuje radikální Å™ez. SáhnÄ›te do nabídky specializovaného prodejce, jehož doménou je ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek.

Krok za krokem Vám ukážeme, jak fantasticky to funguje

ŘeÅ¡ením je jednoznaÄnÄ› BioProtect 400, což je produkt, který v podobÄ› karty chrání v rozsahu až 400 metrů. A to pÅ™ed zářením z jednotlivých spotÅ™ebiÄů v domácnosti i v automobilu. A taktéž pÅ™ed vysokofrekvenÄními vysílaÄi, které využívají jako zdroj mobilní operátoÅ™i. A jaké jsou pozitivní charakteristiky výrobku? JednoznaÄnÄ› ověřený užitek, snadná instalace a sympatická poÅ™izovací cena.