Vznik WWW

Zkratkou WWW se myslí World Wide Web, tedy pokud přeložíme do češtiny v doslovném překladu, dostáváme „světově rozsáhlá síť“.
Historie WWW sahá do minulého století, tato zkratka je nezbytnou nutností k nalezení jakéhokoliv webu. Platí, že před tím, než napíšete do vyhledávače např. Seznam, Google nebo Facebook, musíte nejprve použít zkratku WWW, která tedy značí, že se jedná o rozsáhlou síť.
učebnice u pc
Úplně první webové stránky byly zpuštěny 6.srpna 1991 na adrese domovské stránky CERNu. Tato stránka měla adresu URL http://info.cern.ch. Zpočátku se jednalo o velmi jednoduché stránky, u kterých byste hledali podobu s dnešními vyvinutými weby velmi těžko, spíše byste ji nenašli. Sloužila převážně ke komunikaci mezi vědci, mezi prosté občany se rozhodně rychle tento princip nerozšířil. Později, během roku 1992 se k těmto jednoduchým dokumentům začaly přidávat i obrázky, což znamenalo obrovský pokrok.
Velmi důležitou osobou, dokonce autorem samotného webu je Tim Berners-Lee, který jej vytvořil během působení právě v CERNu. Navrhl používání HTML – velmi známého hypertextu – společně s protokoly HTTP, jinak nazývaný Hyper-Text Transfer Protocol. Od této doby se začala tato metoda velmi rychle šířit po celé Evropě, velmi rychle se dostala i do severní Ameriky, přičemž došlo k největšímu síťovému propojení těchto dvou světadílů.
binární kódy a město
Velmi důležité zpestření pro funkci www bylo dokončení vývoje prvního „grafického programu,“ ten nesl název Mosaic. Vytvořili ho pánové Marc Andreesen a Eric Bina, ti tehdy působili v NCSA (Národní centrum superpočítačových aplikací). Už tehdy byl Mosaic běžně dostupný, a tak se rozmohl mezi uživateli internetu neskutečnou rychlostí.
První připojení k internetu u nás proběhlo v pražských Dejvicích. Připojená byla Elektrotechnická fakulta ČVUT, zprvu se tato novinka používala pouze k vědeckým účelům sloužící tehdejším expertům.