Co všechno musí zvládnout správný manažer?

Management je velmi komplexní disciplína a správný manager musí být všestranný. Nejedná se zde pouze o předchozí zkušenosti, ale i o znalost firmy, v které práci vykonává. Kromě zkušeností musí mít řídící pracovník i vrozené předpoklady a vlastnosti, které mu vykonávání funkce v mnohém ulehčují. Jsou to například přirozená autorita, organizovanost, cílevědomost a umění zachovat klid i ve stresových situacích. Důležitou vlastností je empatie, protože umění se vcítit do lidí je prvním předpokladem pro to, je řídit.
 schopnosti manažera
Správný manager tedy musí mít zkušenosti, vrozené vlohy a vlastnosti, musí oplývat určitými dovednostmi, ale také by měl mít znalosti z oblasti teorie managementu a měl by vědět, jaké jsou jeho hlavní úkoly.
 
Základních funkcí managementu je dohromady 5, ačkoliv se v různých zdrojích mohou trochu lišit. Jsou to plánování, organizování, personalistika, vedení lidí a kontrola. S těmito funkcemi jsou dále spojeny neoddělitelné pojmy jako motivace, komunikace či rozhodování.
 
Plánování je sekvenčně první funkce manažera a jeho výstupem by měl být přirozeně plán. Plánování zahrnuje nejen vytýčení cíle, kterého chce řídící pracovník dosáhnou, ale i určení možných cest a prostředků, prostřednictvím kterých se tak má stát.
 
Organizování je činnost, během které se vymezují vzájemné vztahy zaměstnanců společnosti. Ať už se jedná o skupiny, nebo jednotlivce, v naprosté většině případů mezi nimi existují buď nadřazené, rovnocenné, nebo podřízené vztahy. Tyto vztahy jsou často ilustrovány v organizační struktuře.
 
Úkolem personalistiky, která není do základních manažerských funkcí zařazována vždy, je nejen nábor a výběr zaměstnanců. V rámci personalistiky se pro zaměstnance vytváří vhodné podmínky pro práci, řeší se otázky motivace, hodnocení, rozvoje atd.
 tým manažerů
Kontrolní činnost je důležitou hybnou silou podniku. Pomocí kontroly totiž management zjišťuje, jestli bylo dosaženo předem stanovených cílů a jestli existují odchylky stavu skutečného od stavu plánovaného. Následně je její součástí tyto odchylky napravit a přijít s opatřeními do budoucna.
 
Jak by se Vám líbilo zastávat vedoucí pozici? Zvládli byste všechny výše zmíněné činnosti?