Každé zboží se dá přepravit


Pomůcky, které mají přepravcům pomáhat při jejich práci, mají většinou všechny stejný tvar. Především, pokud se jedná o palety nebo jiné transportní podložky. Tyto pomůcky se používají v těch případech, že má zboží takový tvar, aby bylo možné ho bezpečně na těchto pomůckách dovážet.

  • Jestliže se nějakým způsobem odlišuje a vzniklo by riziko, že by přepravované věci doznaly úhony, pak se přistupuje k řešení pomocí atypických palet.
  • Ty se využívají především v případě, že je vyžadován nestandardní rozměr, nosnost nebo konstrukce.

dřevěné boxy

Pokud se tedy nehodí žádná klasická paleta nebo jiná přepravní pomůcka, je zapotřebí, aby zadavatel nastínil výrobci své představy o ideální přepravní paletě právě pro jeho firmu. Jestliže se na cestu za ním vybaví výkresovou dokumentací, je to to nejlepší, co může vzít s sebou. Ale nic se neděje ani v případě, že má svůj projekt jen v hlavě a na papír ho dát neumí. Odborníci si s projektovou dokumentací určitě poradí. Pak se vyrobí funkční vzorek, podle kterého se zákazník rozhodne, jestli je to pro něho to pravé.

Které palety se vykupují

Nejčastěji se u nás i ve světě používají takzvané europalety. Ty mají jednotné a přesně dané rozměry, určené mezinárodními předpisy. Právě to, že jsou všechny naprosto stejné, nemusejí se vracet vždy původnímu majiteli, ale mohou cestovat dál. Je to tedy výměnná paleta, která se použije na další nakládku zboží.

  • Problémem by neměly být ani takové transportní pomůcky, které jsou poškozené.
  • Tam, kde se vyrábějí, dají se většinou i opravit.

expedice zboží

To vše platí zejména u europalet a standardních přepravek. U atypických palet to může být trochu problém. Ne vždy se najdou dva dodavatelé, kterým by vyhovoval jeden rozměr. Ale i atypické přepravní pomůcky lze vykupovat – pochopitelně po vzájemné dohodě.