Z čeho se skládá státní maturita z češtiny a jak se na ni připravit?

Čeština je prozatím jediným předmětem, ze kterého musí každý středoškolák povinně maturovat. Proto nezanedbejte přípravu a včas si zjistěte z jakých částí se zkouška vlastně skládá.

Statní maturita z českého jazyka se skládá ze tří základních částí. První částí je klasický didaktický test. Z toho můžete získat maximálně 50 bodů a pro úspěšné složení maturity potřebujete alespoň 22 bodů.
vějíř z knihy

Na jeho vypracování máte od letošního roku 75 minut. Test prověřuje především znalost gramatiky a pravidel českého pravopisu, kromě toho ale také  vaši schopnost orientovat se v textu a okrajově se v něm občas mohou vyžadovat i znalosti z literatury. Nejlepší přípravou pro vás tedy bude celkové zopakovaní si středoškolského učiva. Neuškodí si také vyplnit několik cvičných testů z minulých let.

Druhou částí je písemná slohová práce. Na výběr máte ze šesti témat a vypracovat ji musíte do 110 minut. Tato část je pro většinu lidí tou nejlehčí, ale pokud máte se slohem problém, tak vám prospěje před zkouškou psaní trochu potrénovat. Při samotné zkoušce si poté vyberte téma, které vám nejvíce vyhovuje a připadá nejlehčí. Nezapomeňte se držet vybraného tématu, protože na to se při hodnocení hledí především.
diplom a čapka

Poslední částí je ústní zkouška. Při té si náhodně vylosujete úryvek uměleckého textu z jedné z knih na vašem maturitním seznamu. Následně budete mít 20 minut, abyste si promysleli odpovědi na otázky z listu. Ty se týkají převážně rozboru a analýzy textu, informacích o autorovi a době kdy žil.

Následovně máte 15 minut nato, abyste ústně odpověděli na dané otázky. Pro tuto část se vyplatí zopakovat si analýzu textu a podívat se na několik rozepsaných rozborů. Prospějí vám také znalosti z dějin literatury. Nezapomeňte mluvit spisovně a vyvarujte se vulgárním nebo nespisovným výrazům.

Také vám prospěje skutečně si přečíst knihy, které jste si dali na svůj maturitní seznam. Snadněji se poté budete orientovat v úryvcích a lépe je zařadíte do kontextu díla.

Maturita z češtiny pro vás nemusí být tak obávanou. Stačí nenechat přípravu na poslední chvíli a začít se na ni připravovat včas.